Permanente woonbeschikking op Ermerzand

Mei 2022 #Permanente woonbeschikking #Transitie Ermerzand

Beste woningzoeker/aspirant koper,
Er wordt ons de laatste tijd veel gevraagd over permanent wonen op het Ermerzand.

Hierbij onze informatie:

Op het park staan ca. 45 bungalows die een perceel gebonden woonbeschikking hebben. Dat wil zeggen dat u in deze bungalow permanent mag wonen.
Er zijn ook bungalows die een eigenaar hebben met een persoonsgebonden woonbeschikking.
Deze eigenaren mogen ook permanent in hun bungalow wonen. Echter is deze woonbeschikking niet overdraagbaar, ook niet naar erfgenamen. Met andere woorden, wordt de bungalow verkocht, zal het onmiddelijk de recratieve status krijgen en is permanente bewoning niet toegestaan (volgens de gemeente Coevorden).
Via de website "https://www.ruimtelijkeplannen.nl" kunt u het bestemmingsplan opvragen en kijken welke bungalows de perceelgebonden woonbeschikking hebben. Dit doet u door het bestemmingsplan "Ermerzand" op te vragen. Op de plattegrond ziet u dan bungalows met zwart omcirkelde lijnen. Dit zijn de bungalow met een permanente woonbeschikking.

In de provincie Drenthe is een speciale organisatie opgericht, te weten Vitale Vakantie Parken Drenthe, die gemeenten ondersteund en adviseert in het vitaliseren, lees meer inzetten voor recreatief gebruik. Voor alle parken in Drenthe is onderzoek gedaan en zijn rapporten verschenen.
Het bungalowpark Ermerzand is aangemerkt als NIET vitaal. Dit moet gezien worden als dat het park niet meer goed voor recreatieve functies gebruikt kan worden en dat het park in aanmerking komt voor een wijziging van het bestemmingsplan c.q. functie.
Op dit moment zitten wij als park in het z.g.n. transitie proces waarbij er gesprekken plaats vinden tussen het park, de gemeente Coevorden en VVPD.
Inmiddels is daar de 1ste fase van achter de rug en moeten we naar de volgende fase toe, namelijk het verkennen waarbij gekeken wordt wat de kosten zullen gaan worden om het park een andere functie (lees permanente bewoning) te geven.
Uiteindelijk is het niet de CVE of VvE die beslist wat er met het park gebeurd, maar zijn dat alle eigenaren van het park die ook lid zijn van beide verenigingen.
De gemeente heeft gesteld dat daarbij een hoog percentage van de leden voor de transitie hebben moeten stemmen om de functie van het park te wijzigen.
Er is geen termijn aan te geven wanneer het zover zou zijn dat alle bungalows een permanente woonbeschikking hebben.
De gemeente geeft geen persoonsgebonden beschikkingen meer uit zolang het park in de transitie zit. Perceel gebonden beschikking worden al jaren niet meer uitgegeven.

Wij kunnen u niet adviseren wat u moet doen. Mocht u een recreatie woning kopen en u gaat er permanent in wonen zonder beschikking, kunt u met het feit te maken krijgen dat er gehandhaafd wordt door de gemeente en u een boete kunt krijgen. Dat is een risico die u zelf moet inschatten en eventueel wilt nemen.

Het bestuur Bungalowpark Ermerzand.