Tuinen op het bungalowpark Ermerzand.

In 2018 heeft de Coöperatieve Vereniging van het bungalowpark Ermerzand de grond (het perceel) gekocht van de gemeente Coevorden.
Zij is de wettelijke eigenaar van het totale perceel. Via een spiegel splitsingsakte heeft iedere bungalow een perceel van 158 m2 waarop de bungalow is gevestigd en het resterende deel als tuin kan worden gebruikt. Dit perceel is in eigendom van de eigenaar (met of zonder erfpacht).

Omdat de orginele bungalow van 54 m2 uitgebouwd mag worden (na toestemming van de Vereniging van Eigenaren en de gemeente Coevorden) naar maximaal 100 m2, is de tuin die dan overblijft klein.

Het is daarom dat het bestuur het vergroten van het totale perceel tot 200 m2 goedkeurt indien dit bij de vereniging is aangevraagd (via de parkcommissie).
U krijgt dan het gebruiksrecht, de grond wordt NIET uw eigendom. U zult zich moeten realiseren dat een toekomstig bestuur anders kan besluiten.

Bij verkoop is de verkopende partij verplicht de kopende partij in te lichten over het perceel oppervlakte en de situatie rond de huidige tuin.
Hierbij is het van belang dat de kopende partij zich realiseert dat het perceel (indien te groot) terug gebracht moet worden naar maximaal 200 m2.
De parkcommissie kan geraadpleegd worden voor advies en plan van aanpak. 

Het bestuur.